Resultatet kan ingen klaga på. Och det kooooostarrrrr.