Gör lite managment baj wålking och tittar till två käcka systrar från Gotland som gnetar på med beställningarna i webbsjåppen.

Nåja, det går inte i stålmansfart, de måste göra allt tillsammans o de petar på skärmen hela tiden. En vacker dag kanske de kan använda var sin dator till o med. 😯

Lovelovelove från din Lola