moderna och ljusgrön färg
Edit och jag studerar konst på detaljnivå.

Jag har inte riktigt bestämt mig än för om jag ska börja måla eller skapa videoinstallationer. Det verkar nästan för lätt för att bli en riktig utmaning.

På Moderna berättade Edit att hon ska bli chef på Andra varvet. Jag kunde här ge henne råd och tips sedan tiden jag var chef för hela sex år sedan:

Årets arbetsplats

På kontoret

Utvecklingssamtal med deppig and

Två käcka systrar