heja
Ingen tvekan om vilket lag Edit respektive jag röstar på (ohio är oh på franska enligt Google,)