Vi gick på fik och då berättade jag för Jens att det är slut. En anledning är att hans haiku-dikter är urdåliga. Jens sög i sig smoothissen och sa inte så mycket. Lite ledsen blev han nog, det syntes på ögonen. Han kanske inte vet vad han ska göra om dagarna om han inte kan städa hos mig. Inte mitt probblem.